-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 190167

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 1 บ.นาแกน้อย ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม – บ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 0801961817

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

-- advertisement --