-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาโสก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโสก

รหัสโรงเรียน : 190170

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 0866433337

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโสก

-- advertisement --