โลโก้โรงเรียนบ้านน้อยใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้อยใต้

รหัสโรงเรียน : 190055

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 158 ประชาร่วมมิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0887321351

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้อยใต้