-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

รหัสโรงเรียน : 190126

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042059330

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

-- advertisement --