-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

รหัสโรงเรียน : 190301

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 ปลาปาก-กุตาไก้ ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 0878549888

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

-- advertisement --