โลโก้โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 190135

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 60 มัธยมจันทร์ ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 054058352

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)