โลโก้โรงเรียนบ้านม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วง

รหัสโรงเรียน : 190314

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 98 – โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 0934155598

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วง