-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

รหัสโรงเรียน : 190312

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 0862191624

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

-- advertisement --