-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสุขเกษม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสุขเกษม

รหัสโรงเรียน : 190017

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 – โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042560030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสุขเกษม

-- advertisement --