-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองจันทน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองจันทน์

รหัสโรงเรียน : 190048

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 ชยางกูร ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042543304

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองจันทน์

-- advertisement --