-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดินแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดินแดง

รหัสโรงเรียน : 190035

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองดินแดง นาแก-หนองญาติ คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042199909

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดินแดง

-- advertisement --