-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง

รหัสโรงเรียน : 190283

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 – มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 042560056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง

-- advertisement --