-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไหล่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไหล่

รหัสโรงเรียน : 190286

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 117 – มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 042560055

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไหล่

-- advertisement --