โลโก้โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

รหัสโรงเรียน : 190144

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 ชยางกูร แสนพัน ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042053542

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน