-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

รหัสโรงเรียน : 190303

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 49 – โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 0813208812

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

-- advertisement --