-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระซองวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระซองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 190192

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – พระซอง นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 042583037

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระซองวิทยาคาร

-- advertisement --