-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 190001

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042511271

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

-- advertisement --