-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

รหัสโรงเรียน : 190421

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 122 บ้านค้อ-บ้านงิ้วสร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 0849542788

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

-- advertisement --