-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย

รหัสโรงเรียน : 190413

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 46 – นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 0868609160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย

-- advertisement --