-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว

รหัสโรงเรียน : 190423

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108/1 – บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 08-62251686

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว

-- advertisement --