-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนกลาง

รหัสโรงเรียน : 190269

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042591123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนกลาง

-- advertisement --