-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย

รหัสโรงเรียน : 190415

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย

-- advertisement --