-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้าย

รหัสโรงเรียน : 190403

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 225 – โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 042538099

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้าย

-- advertisement --