-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าอุเทน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าอุเทน

รหัสโรงเรียน : 190079

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 042581297

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าอุเทน

-- advertisement --