-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาขมิ้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาขมิ้น

รหัสโรงเรียน : 190409

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 76 – นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 042535151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาขมิ้น

-- advertisement --