-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนางัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนางัว

รหัสโรงเรียน : 190249

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37 – นางัว บ้านแพง นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนางัว

-- advertisement --