โลโก้โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 190436

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 – หนองซน นาทม นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042530808

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาดีวิทยา