-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาผักปอด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาผักปอด

รหัสโรงเรียน : 190081

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 042-560090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาผักปอด

-- advertisement --