-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบงคํา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบงคํา

รหัสโรงเรียน : 190402

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 042560181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบงคํา

-- advertisement --