-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปฏิรูป

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปฏิรูป

รหัสโรงเรียน : 190373

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ป9 หมู่ที่ 9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปฏิรูป

-- advertisement --