-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากทวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากทวย

รหัสโรงเรียน : 190107

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – นครพนม – ท่าอุเทน เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากทวย

-- advertisement --