-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพืชผล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพืชผล

รหัสโรงเรียน : 190250

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – นางัว บ้านแพง นครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042-591467

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพืชผล

-- advertisement --