-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 190424

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 196 – บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 0878551552

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

-- advertisement --