-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอีอูด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอีอูด

รหัสโรงเรียน : 190396

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 148/1 – นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 48150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอีอูด

-- advertisement --