-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

รหัสโรงเรียน : 190391

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 68 – นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 48150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

-- advertisement --