-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง

รหัสโรงเรียน : 190406

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 042560047

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง

-- advertisement --