-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

รหัสโรงเรียน : 200936

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

-- advertisement --