-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระเพรา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระเพรา

รหัสโรงเรียน : 200476

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระเพรา

-- advertisement --