โลโก้โรงเรียนบ้านขามชั่งโค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามชั่งโค

รหัสโรงเรียน : 200510

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บิง โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044430624

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามชั่งโค