โลโก้โรงเรียนบ้านดอนผวา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนผวา

รหัสโรงเรียน : 200472

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านดอนผวา ต.ลำคอหงษ์ – ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนผวา