โลโก้โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 200523

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) ถนนอบเชย มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044-377053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)