-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 200893

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โคกสูง – ขามทะเลสอ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044215941

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

-- advertisement --