-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 200926

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองสมอประชาพัฒนา – หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044218488

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา

-- advertisement --