โลโก้โรงเรียนบ้านหมื่นไวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหมื่นไวย

รหัสโรงเรียน : 200948

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044923500

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมื่นไวย