-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

รหัสโรงเรียน : 200525

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044-082-255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

-- advertisement --