โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 200483

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – จันอัด โนนสูง นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044974058

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม