-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน

รหัสโรงเรียน : 200279

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 201 – ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์ : 044249249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน

-- advertisement --