-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

รหัสโรงเรียน : 200205

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – จักราช-สีสุก สีสุก จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 0878585634

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

-- advertisement --