โลโก้โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่

รหัสโรงเรียน : 200290

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกุดจอกใหญ่ – ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์ : 044-430322

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่