-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองกลาง

รหัสโรงเรียน : 200307

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่15 – พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์ : 0895749036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองกลาง

-- advertisement --